Gde konkurisati - Kalkulator podsticaja?

Odgovorite na sledeća pitanja da bi Vam prikazali pozive za koje se možete prijaviti.
Ako pitanje nije relevantno za vaše poslovanje, ostavite ga bez odgovora.

Da li ste fizičko ili pravno lice?

Da li živite na teritoriji Vojvodine?

Da li ste veliko pravno lice?

Organska proizvodnja

Broj mlečnih krava u gazdinstvu?

(Komada)

Broj tovnih junadi u gazdinstvu?

(Komada)

Broj ovaca i/ili koza u gazdinstvu?

(Komada)

Broj krmača u gazdinstvu?

(Komada)

Broj tovnih svinja u gazdinstvu?

(Komada)

Broj komada brojlera u gazdinstvu?

(Komada)

Površine pod jagodastim voćem?

(Hektara)

Površine pod ostalim voćem?

(Hektara)

Površine pod sadnim materijalom voća?

(Hektara)

Površine pod povrćem u plastenicima/staklenicima?

(Metara kvadratnih)

Površine pod povrćem na otvorenom prostoru?

(Hektara)

Površine pod ratarskim kulturama?

(Hektara)

Kapacitet objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji?

(Komada)

Površine pod grožđem?

(Hektara)

Površine pod sadnim materijalom grožđa?

(Hektara)

Kapacitet ribnjaka?

(Tona)

Ukupna vrednost investicije?

(Eura)

Prerada kravljeg mleka(dnevni kapacitet)?

(Litara)

Prerada ovčijeg ili kozjeg mleka(dnevni kapacitet)?

(Litara)

Prerada goveđeg mesa u klanici(dnevni kapacitet)?

(Komada)

Prerada svinjskog mesa u klanici(dnevni kapacitet)?

(Komada)

Prerada ovčijeg ili kozjeg mesa u klanici(dnevni kapacitet)?

(Komada)

Prerada ćurećeg ili guščijeg mesa u klanici(dnevni kapacitet)?

(Komada)

Prerada pilećeg mesa u klanici(dnevni kapacitet)?

(Komada)

Prerada u postrojenju za sečenje i/ili preradu mesa(dnevni kapacitet)?

(Kilograma)

Prerada voća - unesite vrednost investicije

(Eura)

Prerada povrća - unesite vrednost investicije

(Eura)

Prerada žitarica i industrijskog bilja(prerada semena)?

(Eura)

Prerada ribe(dnevni kapacitet)?

(Kilograma)